สินค้าของเรา

เครื่องเพิ่มความสูง

PROTRACTION รุ่น TB-300

PROTRACTION รุ่น TB-100

อุปกรณ์เสริมและอะไหล่

ชุดสายรัดข้อเท้า Ankle band


ซื้อเครื่องกับเรา ราคา 400 บาท

เข็มขัดเพิ่มแรงดึง S-band


ซื้อเครื่องกับเรา ราคา 400 บาท

ชุดสายรัดคางแบบพิเศษ


ซื้อเครื่องกับเรา ฟรีชิ้นแรก ชิ้นที่ 2 ราคา 500 บาท

เข็มขัด Mini-band


ซื้อเครื่องกับเรา ราคา 250 บาท

ชุดสายรัดคาง TB100 อย่างหนา


ซื้อเครื่องกับเรา ฟรีชิ้นแรก ชิ้นที่ 2 ราคา 500 บาท

ชุดสายรัดคาง TB100 ธรรมดา


ซื้อเครื่องกับเรา ราคา 250 บาท