VDO

เหตุผลหลักที่ Protraction ทำให้คุณสูงขึ้น

เครื่องยืดกระดูกกับการเพิ่มความสูงของดารา

ทำไมอายุเยอะก็ยังสูงขึ้นได้

วิธีใช้งานเครื่องยืดหลัง

วิธีประกอบเครื่อง

วิธีใช้เข็มขัด S-band ช่วยดึงหลัง

เพิ่มความสูงได้ ด้วยเครื่องยืดตัวอย่างเห็นผล

*ผลลัพธ์ของความสูงที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลว่าจะมากหรือน้อย