สายรัดคาง TB 100

สายรัดคาง TB 100

สายรัดคางรุ่น-tb100Banner-ori

สายรัดคาง TB 100 จะมากับเครื่อง เน้นการดึงที่คอ เพราะตัวสายไม่มีความยืดหยุ่น 

สายรัดคางรุ่นนี้เป็นรุ่นผ้าบาง  (ไม่เหมาะกับการใช้เพิ่มความสูง

พี่บอย สายรัดคาง tb100

สำหรับสายรัดคางรุ่นนี้ ไม่เหมาะกับการเพิ่มความสูง 

แต่เหมาะกับการดึงคอ ใช้สำหรับผู้ที่นั่งทำงานเป็นเวลานานๆ

จนทำให้มีอาการปวดคอ 

วิธีการใส่ที่ถูกวิธี

วิธีการใส่ที่ถูกต้อง สายล็อคจะต้องอยู่ด้านหลัง

น็อตสายรัดคาง tb 100

ตัวสายสามารถถอดออกได้ ถ้าต้องการเปลี่ยนสาย โดยการถอดน็อตยึด