ส่วนอธิบายอุปกรณ์เสริม

ประกอบด้วย

 

Picture21. ชุดสายรัดข้อเท้า ช่วยทำให้ผู้ใช้งานหมดปัญหาการเกร็งข้อเท้าในเวลาใช้เครื่องยืดตัว และยังทำให้เด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า 145 cm สามารถใช้เครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วยj2UtoZ2. ชุดเข็มขัด S-BAND เป็นชุดเข็มขัดที่ทำให้การทำงานของเครื่องยืดตัวมีประสิทธิภาพมากขึ้น ชุดเข็มขัดนี้จะช่วยโฟกัสแรงดึงไปที่กระดูกสันหลัง ทำให้รู้สึกแตกต่างกับตอนใช้สายรัดคางเพียงอย่างเดียว และตัวเข็มขัด S-BAND จะช่วยเพิ่มแรงดึงเป็น 2 เท่า ทำให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอีกด้วย

 


muscle3. สายรัดคางแบบพิเศษ ที่มาพร้อมกับเครื่อง TB 300 เป็นสายรัดคางแบบพิเศษ  สามารถยืดหดได้ที่จะทำให้ท่านผู้ที่ไม่มีเวลา สามารถใช้เครื่องได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการที่สายรัดคางสามารถยืดหดได้ จะไม่ทำให้ผู้ใช้ถูกกระจายแรงดึง ทำให้ไม่ถูกดึงคอมากเกินไป  

และด้วยการทำงานของเข็มขัด S-BAND ที่มีประสิทธิภาพนั้น ทางเราจึงเปรียบเทียบการทำงานของเข็มขัด S-BAND กับเข็ม Mini BAND ผลปรากฎว่าการทำงานของเข็มขัด S-BAND นั้นได้ประสิทธิภาพมากกว่า เราจึงยกเลิกการขายเข็มขัด Mini BAN