method

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเพจของเราได้ หรือคลิ๊กที่ภาพจ้า

ก่อนอื่น เราอยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจก่อนว่า การที่เด็กผู้หญิงเริ่มมีประจำเดือน หรือ เด็กผู้ชายเสียงเริ่มแตก ไม่ได้หมายความว่า เค้าาจะไม่สามารถสูงขึ้นได้อีก ไม่ได้หมายความว่ากระดูกปิดหรือหยุดสูง มันแค่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเค้าจะสูงได้ช้าขึ้น  เทียบกับช่วงอายุก่อนหน้าโดยเทียบในสภาวะของปัจจัยกระตุ้นการเพิ่มความสูงเดียวกัน

ปัจจัยที่กำหนดความสูงของคนเรานอกเหนือจากเรื่องยีนส์ หรือ พันธุกรรม สรุปได้เป็น 3 ปัจจัย คือ

1 อาหารที่เรารับประทาน

2 การนอนหลับที่เพียงพอ

3 การกระตุ้นทางกายภาพที่เหมาะสม

ถ้าก่อนช่วงมีประจำเดือนหรือเสียงแตก และหลังมีประจำเดือนหรือเสียงแตก “คุณรับประทานอาหารเหมือนเดิม นอนด้วย pattern เดิม ทำกิจวัตรประจำวัน ออกกำลังกาย แบบเดิมๆ” ก่อนช่วงวันมีประจำเดือนหรือเสียงแตก คุณอาจจะสูงขึ้นปีละ 7 CM แต่หลังจากนั้น อาจจะเหลือปีละ 3-4 CM เป็นต้น กระดูกของคุณยังไม่ได้ปิดการเจริญเติบโต

แต่ก็อย่าชะล้าใจไป เพราะอย่างที่กล่าวไว้ ว่ามันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเค้าจะสูงได้ช้าขึ้น และเหลือเวลาอีกไม่กี่ปีที่เค้าจะหยุดสูงหรือสูงขึ้นได้ยากแม้เพียง 2-3 เซน

ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครอง และตัวน้องๆหนูๆเองควรจะใส่ใจและวางแผนที่จะเพิ่มความสูงกันอย่างจริงจังโดยคำนึงถึงปัจจัย 3 อย่างข้างต้น

short4

บทความน่ารู้ตอนที่2

Comments are disabled.